Proje Hakkında

Bu proje ile okul öncesi öğretmenlerinde teorik düzeyde pedagojik dokümantasyona yönelik olumlu görüş geliştirilmesi pratik düzeyde pedagojik dokümantasyon araçlarını sınıflarında uygulama becerileri kazandırılması ve yöntemsel düzeyde sınıflarında eylem araştırmasını kullanarak pedagojik dokümantasyonu çocuk, öğretmen, aile ve okul bağlamında sistematik bir yaklaşımla kullanabilmelerinin sağlanması hedeflenmiştir. Türkiye’de okul öncesi eğitim ortamlarında uygulanabilirliği daha önce yapılan bir proje ile ortaya konulan pedagojik dokümantasyonun önerilen proje kapsamında eylem araştırması aracılığıyla sınıflarında nasıl uygulayabilecekleri öğretmenlere aktarılacaktır. Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel anaokulu ve anasınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri çalışmanın hedef kitlesini oluşturmakta olup bu kapsamda 30 okul öncesi öğretmenine eğitim verilecektir.

Katılımcılar, eylem araştırması ve pedagojik dokümantasyon ile ilgili etkinliklere aktif olarak katılacaklar ve eğitimler sonunda etkinliklere yönelik ürünler ortaya koyacaklardır. Eğitim sonucunda öğretmenlerin eylem araştırması ve pedagojik dokümantasyon hakkında farkındalıklarının artması ve pedagojik dokümantasyonu eylem araştırması aracılığıyla sınıflarında uygulayabilecek şekilde beceri geliştirmeleri beklenmektedir.