Pedagojik Dokümantasyon Dünyası

Bu sayfa 27 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen ve TÜBİTAK 4005 … Programı tarafından destekleneen “Eylem Araştırması ile Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Pedagojik Dokümantasyon Eğitimi ve Uygulamaları” eğitimine katılan öğretmenlerin pedagojik dokümantasyonla ilgili paylaşımlarını içermektedir.

Leave a comment

Your email address will not be published.